Szlak Doliny Dolnej Wisły

Szlak Doliny Dolnej Wisły Szlak rowerowy Szlak Dolnej Wisły   Szlak Dolnej Wisły to drugi z ponadregionalnych szlaków rowerowych, biegnących przez teren Powiśla. Jest on oznakowany kolorem czarnym przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły ze Świecia. Łącznie szlak liczy 480 kilometrów i biegnie dwoma brzegami Wisły z miejscowości Cierpice pod Toruniem przez Bydgoszcz, Świecie, Nowe, Gniew, Tczew, Kwidzyn, Grudziądz Chełmno, Ostromecko do Zamku Bierzgłowskiego pod Toruniem. Na jego pokonanie potrzeba od pięciu do siedmiu dni.     Po wjechaniu na wał wiślany trasa ostro zakręca na południe. Rozpościera się stąd rozległy widok na dolinę Wisły oraz rozlewiska dawnego koryta Nogatu, przesuniętego przez ludzi do miejscowości Biała Góra. Kolejną miejscowością na trasie jest Piekło. Ta oryginalna nazwa pochodzi prawdopodobnie od wirów na Wiśle i nadana została przez flisaków, spławiających drewno do Gdańska od XVI wieku.  Obecnie we wsi znajduje się gotycki kościół i ceglany obiekt dawnej Szkoły Polskiej, wybudowany w latach 1936-1937 Dom Polski, mieścił  prywatną szkołę, przedszkole, mieszkania dla nauczycieli i kaplicę. Stanowił on wyjątek na zgermanizowanych terenach, gdzie 85 % mieszkańców  deklarowało narodowość polską. W 1964 szkole nadano imię Jana Hinza, pierwszego dyrektora szkoły,  zamordowanego przez Niemców na początku II wojny światowej. W Białej Górze szlak krzyżuje się z zielonym szlakiem R1 i biegnie obok monumentalnego kompleksu obiektów hydrotechnicznych. W miejscu tym Wisła rozdziela się na Leniwkę, płynącą do Gdańska, oraz Nogat, kończący swój bieg w Zalewie Wiślanym. Pierwsza śluza,  tzw. Wielki Upust, została wybudowana w 1852 r.  Największe znaczenie ma śluza komorowa zbudowana w 1916.  Służy ona do regulacji przepływu wód odpływających z Wisły do Nogatu. Komora śluzy ma konstrukcję betonową obłożona cegłą klinkierową. Zamykają ją dwuskrzydłowe stalowe...

Szlak j. Balewskiego

Szlak Jeziora Balewskiego Szlak rowerowy Czarny Szlak ” Jeziora Balewskiego” Szlak “Jeziora Balewskiego” to krótki, liczący 14 kilometrów, oznaczony kolorem czarnym szlak rowerowy biegnący dookoła jeziora rynnowego o tej nazwie. Oznakowanie to tabliczki R1 i R3 oraz znaki malowane, wykonane w roku 2012. Nawierzchnia to drogi asfaltowe, lokalnie również drogi z płyt betonowych i bruk. Jezioro Balewskie ma długość 3 kilometrów i szerokość zaledwie 300-400 metrów. Położone jest malowniczo wśród dość wysokich wzgórz. Brzegi są dość dostępne, jednak urządzone kąpielisko znajduje się jedynie w północnej części jeziora w pobliżu wsi Balewo. Warto miejsce to wykorzystać do dłuższego odpoczynku.   Szlak rozpoczyna się i kończy we wsi Cieszymowo Wielkie, gdzie zobaczyć można dwór z XIX wieku i charakterystyczną, okrągłą kaplicę urządzoną w dawnej XVIII wiecznej uprzężalni. Z Cieszymowa Wielkiego szlak biegnie przez miejscowość Linki do Balewa, gdzie znajduje się wspomniane kąpielisko. Następnie przez wieś Dworek i Perklice, w której również zachowały się resztki dawnego majątku, szlak biegnie do wsi Stążki. Znajduje się tam odnowiony dwór z potężną wieżą, zbudowany w miejscu średniowiecznego, krzyżackiego dworu. Żródło: kołogotyku.pl , 14.05 km Dystans  1g:30m Czas Trwania  9.7 km/h Średnia prędkość Przebieg trasy    Cieszymowo  Stążki  Preklice  Dworek  Balewo  Linki  Cieszymowo Atrakcje na Szlaku    Dwór w Cieszymowie  Kaplica w Cieszymowie  Zespół dworsko-parkowy w Stążkach  Wzgórze Zamkowe Ruiny zamku w...

Szlak R1

Szlak R1 Szlak rowerowy Zielony Szlak Rowerowy R1 Szlak rowerowy R1 przebiega przez dziewięć krajów europejskich: Francję, Belgię, Holandię, Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Rosję. Ogólny przebieg szlaku jest następujący: Grudziądz – (granica województwa pomorskiego) – Rusinowo – Kaniczki – Mareza – Korzeniewo – Janowo – Biała Góra – Sztum – Stary Targ – Dzierzgoń – Bągart – (granica województwa pomorskiego) – Święty Gaj – Elbląg. Długość szlaku w powiecie kwidzyńskim i sztumskim wynosi 90,7 kilometra. W całości jest oznakowany tabliczkami metalowymi z zielonym znakiem roweru (znak R2). Przed Białą Górą dolina Wisły zwęża się. Od wschodu,  przed zalesionymi skarpami widać rozlewiska dolnego biegu rzeki Liwy, która wpada do Nogatu w Białej Górze. Szlak biegnie wałem wiślanym i prowadzi bezpośrednio do monumentalnego kompleksu obiektów hydrotechnicznych Białej Góry. W miejscu tym Wisła rozdziela się na Leniwkę, płynącą do Gdańska, oraz Nogat, kończący swój bieg w Zalewie Wiślanym. Pierwsza śluza,  tzw. Wielki Upust, została wybudowana w 1852 r.  Największe znaczenie ma śluza komorowa zbudowana w 1916.  Służy ona do regulacji przepływu wód odpływających z Wisły do Nogatu. Komora śluzy ma konstrukcję betonową obłożona cegłą klinkierową. Zamykają ją dwuskrzydłowe stalowe wrota o napędzie ręcznym. Wybudowana  w latach 30-tych  XX w. mała śluza w ujściu Liwy do Nogatu obecnie jest nieużywana. Od strony Wisły szczególne wrażenie robią potężne wrota przeciwpowodziowe. Poniżej śluzy zbudowano niedawno nową marinę, wchodzącą w skład tzw. “Pętli Żuławskiej”. Na południe od Białej Góry na odsłoniętych skarpach doliny Wisły znajdują się stanowiska roślin kserotermicznych (stepowych, sucholubnych), objęte ochroną jako rezerwat przyrody “Biała Góra”. Szlak opuszcza w Białej Górze dolinę Wisły i asfaltową drogą o kiepskiej nawierzchni prowadzi prosto przez...

Szlak Zamków Powiśla

Szlak Zamków Powiśla Szlak rowerowy Rowerowy Szlak Zamków Powisla   Szlak Zamków Powiśla wytyczony został w 2012 roku w ramach projektu realizowanego przez siedem samorządów Powiśla i Żuław. Ma długość 100,5 km (w tym 2,8 km żółtego łącznika do zamku w Przezmarku) i jest oznakowany kolorem czerwonym w standardzie PTTK znakami malowanymi i tabliczkami R1, R3. Ogólny przebieg szlaku to: Malbork – Sztum – Stary Targ – Waplewo Wielkie – Dzierzgoń – Folwark – Stary Dzierzgoń – Cieszymowo Wielkie – Prabuty. Szlak rozpoczyna się na granicy miasta Malbork i wsi Wielbark w pobliżu południowego końca bulwarów nad Nogatem, rozpoczynających się w pobliżu zamku. Aby dojechać do szlaku z dworca PKP Malbork przejechać należy do ulicy Kościuszki w kierunku zamku. Pod zamkiem zjechać należy nad Nogat i wzdłuż mariny kierować się na południe. Bulwar zmieni się z asfaltowej ścieżki w drogę gruntową, by w okolicach śluzy Szonowo wspiąć się na skarpę doliny Nogatu. Dalej lasami, mijając teren dawnej jednostki wojskowej i betonowe bunkry szlak prowadzi do Gościszewa. Dzisiaj w tej miejscowości działa lokalny browar. W kolejnej miejscowości Węgry, gdzie działa duża stadnina koni, zobaczyć można w pobliżu szlaki ciekawy, utworzony w 1968 roku rezerwat przyrody “Parów Węgry”.  Zajmuje on obszar 22,15 ha. W większości  pokryty jest drzewostanem mieszanym (buki, jawory, lipy, brzozy, lipy, olchy, jesiony) z nielicznymi drzewami iglastymi (stare sosny, świerki i modrzewie). Najokazalsze dęby są szacowane na 300-400 lat. Rośnie tu bogaty krzewostan: kalina koralowata, kalina hordowina, wiciokrzew suchodrzew, wawrzynek wilczełyko, tarnina, tojad dzióbaty, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, kopytnik pospolity. Przy wylocie jaru, na stoku północnym występuje roślinność „stepowa”: min. szczeć pospolita, centuria pospolita, goryczka gorzkawa. Odcinek pomiędzy...