Poreformacki zespół klasztorny

Gmina Dzierzgoń

Zespół klasztorny

Powstał w XVII/XVIII w. Ważną datą jest dzień 27 sierpnia 1693 roku, tegoż dnia Franciszkanie reformaci z prowincji pruskiej Wniebowzięcia NMP podjęli decyzję o budowie kościoła i klasztoru. Ustalili podstawowe parametry dotyczące wyglądu obu budowli. W swoich planach ujęli nawet budowę małego karceru dla skazanych przez przełożonego na izolację zakonników. Klasztor dzierzgoński podczas wszystkich wojen służył jako kwatera dowództwa znajdujących się na tym terenie armii. 

 

 

30 czerwca 1832 r. klasztor ostatecznie został zamknięty, nigdy nie został reaktywowany. Pozostałe po nim budynki przeznaczono na szkołę dla dzieci wyznania luterańskiego i katolickiego oraz na mieszkania dla nauczycieli.

Obecnie budynki klasztorne mieszczą m.in. Dzierzgoński Ośrodek Kultury.

 

Dane adresowe

ul. Krzywa 16
82-440 DzierzgońAtrakcje w okolicy

Galeria Pisanek

w okresie prowadzenia przez rzekę Wisłę wód powodziowych


Panorama 360


Ciekawostka

W okolicach Dzierzgonia odkryto resztki łodzi… Wikingów. We wczesnym średniowieczu drogą wodną można było dotrzeć do Zalewu Wiślanego.