Szlak Kopernikowski

Szlak pieszy czerwony

Czerwony Szlak Kopenikowski

Szlak noszący imię Mikołaja Kopernika jest dalekobieżnym szlakiem łączącym Olsztyn z Grudziądzem. Prowadzi przez teren trzech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego i jest utrzymywany przez znakarzy zrzeszonych w czterech oddziałach PTTK.
Przez teren powiatu sztumskiego prowadzi przez Gościszewo-Węgry-Sztumskie Pole-Parpary-Białą Górę.

 

 

Opis szlaku

Droga wiedzie nas do wsi Gościszewo (52,0 km). Koło pierwszych domów skręcamy w prawo i polną drogą wysadzaną topolami dochodzimy do szosy. Z lewej strony mijamy dawną gorzelnię, a obecnie prywatny browar.Z Gościszewa idziemy drogą bitą do wsi Węgry. Tuż za budynkami gospodarskimi znajduje się rezerwat przyrody „Parów Węgry“ (54,8 km).
Szlak prowadzi nas dalej drogą biegnącą między zabudowaniami gospodarczymi wsi. Za zabudowaniami, na wzgórzu mijamy stary, zniszczony cmentarz. Dalej szlak czerwony wiedzie nas drogą biegnącą obok starej cegielni, stojącej pod lasem. Obecnie znajduje się tu prywatna wytwórnia nawozów i mydła z kości zwierzęcej.
Przechodzimy przez las sosnowy i dochodzimy do pierwszych zabudowań wsi Uśnice. Wieś ta nie stanowi zwartej zabudowy, a składa się ze skupisk gospodarstw porozrzucanych w okolicznych lasach zwanych Lasami Ryjewskimi lub Sztumskimi. Skupisko gospodarstw, w którym się znajdujemy jest największym, tu też znajduje się sklep i kościół (58,2 km).
Dochodząc do rozwidlenia dróg, szlak skręca w lewo, a po przejściu dalszych ok. 200 m schodzi w lewo, w leśną dróżkę. Dróżka ta wiedzie lasem i schodzi w dół. Idąc nią dalej wychodzimy z lasu przy drugim skupisku gospodarstw wsi Uśnice, za którym ponownie zagłębiamy się w las sosnowy. Droga tu, choć uczęszczana, ale piaszczysta biegnie teraz przez prześwit wysokopiennego lasu. Z prawej strony, na wzgórzu kępa charakterystycznych drzew. To stary cmentarz. Mijamy jeszcze kilka gospodarstw, koło których skręcamy w lewo. Trasa szlaku prowadzi ścieżką biegnącą brzegiem lasu. Z prawej strony widać pola uprawne, a w oddali obwałowanie ochronne rzeki Nogat. Mijamy zniszczone gospodarstwa, po których zostały fundamenty i kilka drzew owocowych.
Las został za nimi. Trasa wiedzie teraz drogą wysadzoną drzewami, biegnącą nasypem. Przy jednym z gospodarstw (dawnego majątku) o nazwie Żydzia Góra (62,0 km), dochodzimy do wału rzeki Nogat. Gospodarstwo to położone jest na wzniesieniu, z którego roztacza się rozległy widok na rzekę Nogat oraz jej rozlewiska i obwałowania.Kościół w Tychnowach.
Z Żydziej Góry idziemy piaszczystą drogą biegnącą wzdłuż wału Nogatu. Znaki są tu rzadko naniesione z braku drzew, ale o zgubieniu kierunku marszu nie ma mowy, gdyż jest to jedyna droga w tej okolicy bez skrzyżowań i rozgałęzień. Idąc tą drogą przechodzimy obok małego sosnowego zagajnika (lasku) i wchodzimy do wsi Biała Góra (65,0 km).Kościół w Tychnowach.
Szlak wyprowadza nas ze wsi szosą w kierunku Sztumu. Mijamy pocztę, a z jej lewej strony Państwowe Przedszkole oraz wodociąg z tablicą informującą, że ujęcie wody zbudowano przy pomocy PZU. Za przydrożnym krzyżem i parkingiem znajdującym się na skraju lasu, skręcając na szlak czarny można dojść na szczyt wzniesienia – 54 m n.p.m. Jest to punkt widokowy na dolinę Wisły i Żuławy. Na szczycie wzniesienia znajduje się cokół dawnego, niemieckiego pomnika z 1930 r. Zachodnie zbocze wzniesienia jest rezerwatem roślinności stepowej o pow. 3,5 ha (oddział 123 leśnictwa Benowo). Ochronie podlega tu 12 gatunków roślin.
Idziemy dalej szlakiem czerwonym, który biegnie tutaj szosą i po przejściu niewielkiego odcinka trasa nasza skręca w prawo i biegnąc obok ogrodzenia i zabudowań wprowadza nas na leśną drogę. Dalej idziemy lasem sosnowym w kierunku południowo-zachodnim, a potem w kierunku południowym gdzie szlak wyprowadzi nas na wprost zabudowań nr 39, następnie skręcamy ostro w lewo i idziemy skrajem lasu. Po pewnym czasie zagłębiamy się w las sosnowy, aby dojść do rozwidlenia leśnych dróg. Wybieramy dukt skręcający w prawo, a po przejściu ok. 200 m szlak wychodzi na wprost starego cmentarza i zabudowań wsi Benowo (68,5 km), gdzie skręcamy w lewo i dochodzimy do szosy Sztum – Ryjewo.

 

źródło:pttk elbląg

,

17,81 km

Dystans

4g:30m

Czas Trwania

4.5 km/h

Średnia prędkość

Przebieg trasy

Gościszewo

Sztumskie Pole

Parpary

Unieście

Żydzia Góra

Biała Góra


Atrakcje na Szlaku

Zespół Śluz w Białej Górze

Ruiny zamku w Dzierzgoniu