Szlak Doliny Dolnej Wisły

Szlak rowerowy

Szlak Dolnej Wisły

 

Szlak Dolnej Wisły to drugi z ponadregionalnych szlaków rowerowych, biegnących przez teren Powiśla. Jest on oznakowany kolorem czarnym przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły ze Świecia. Łącznie szlak liczy 480 kilometrów i biegnie dwoma brzegami Wisły z miejscowości Cierpice pod Toruniem przez Bydgoszcz, Świecie, Nowe, Gniew, Tczew, Kwidzyn, Grudziądz Chełmno, Ostromecko do Zamku Bierzgłowskiego pod Toruniem. Na jego pokonanie potrzeba od pięciu do siedmiu dni.

 

 

Po wjechaniu na wał wiślany trasa ostro zakręca na południe. Rozpościera się stąd rozległy widok na dolinę Wisły oraz rozlewiska dawnego koryta Nogatu, przesuniętego przez ludzi do miejscowości Biała Góra.

Kolejną miejscowością na trasie jest Piekło. Ta oryginalna nazwa pochodzi prawdopodobnie od wirów na Wiśle i nadana została przez flisaków, spławiających drewno do Gdańska od XVI wieku.  Obecnie we wsi znajduje się gotycki kościół i ceglany obiekt dawnej Szkoły Polskiej, wybudowany w latach 1936-1937 Dom Polski, mieścił  prywatną szkołę, przedszkole, mieszkania dla nauczycieli i kaplicę. Stanowił on wyjątek na zgermanizowanych terenach, gdzie 85 % mieszkańców  deklarowało narodowość polską. W 1964 szkole nadano imię Jana Hinza, pierwszego dyrektora szkoły,  zamordowanego przez Niemców na początku II wojny światowej.

W Białej Górze szlak krzyżuje się z zielonym szlakiem R1 i biegnie obok monumentalnego kompleksu obiektów hydrotechnicznych. W miejscu tym Wisła rozdziela się na Leniwkę, płynącą do Gdańska, oraz Nogat, kończący swój bieg w Zalewie Wiślanym. Pierwsza śluza,  tzw. Wielki Upust, została wybudowana w 1852 r.  Największe znaczenie ma śluza komorowa zbudowana w 1916.  Służy ona do regulacji przepływu wód odpływających z Wisły do Nogatu. Komora śluzy ma konstrukcję betonową obłożona cegłą klinkierową. Zamykają ją dwuskrzydłowe stalowe wrota o napędzie ręcznym. Wybudowana  w latach 30-tych  XX w. mała śluza w ujściu Liwy do Nogatu obecnie jest nieużywana. Od strony Wisły szczególne wrażenie robią potężne wrota przeciwpowodziowe. Poniżej śluzy zbudowano niedawno nową marinę, wchodzącą w skład tzw. “Pętli Żuławskiej”. Na południe od Białej Góry na odsłoniętych skarpach doliny Wisły znajdują się stanowiska roślin kserotermicznych (stepowych, sucholubnych), objęte ochroną jako rezerwat przyrody “Biała Góra”.

Od Białej Góry szlak biegnie boczną drogą skrajem zalesionego brzegu doliny do wsi Benowo. We wsi tej  zobaczyć można neogotycki kościół, pomnikowe dęby przy leśniczówce i pozostałości tzw. „Szwedzkich Szańców” – fortyfikacje ziemne z wojny polsko-szwedzkiej 1627-1629. Szańce te znajdują się w lesie w okolicach leśniczówki Benowo, aby je zobaczyć należy rozejrzeć się uważnie po lesie. Rower najlepiej zostawić przy leśniczówce.

źródło: www.kołogotyku.pl

,

ok10 km

Dystans

ok.1h

Czas Trwania

10 km/h

Średnia prędkość

Przebieg trasy

 

Piekło

Biała Góra


Atrakcje na Szlaku