Rzeką Nogat

Szlak Kajakowy

Szlak Kajakowy Rzeką Nogat

Jest to prawy, największy odpływ Wisły znajdujący się w całości na Żuławach. Na początku delty Wisły (886 km) odłącza się on głównego koryta i płynie w kierunku północno-wschodnim nawadniając Żuławy Wiślane. Rzeka stanowi dogodne połączenie wodne z Elblągiem i Kanałem Elbląskim poprzez Kanał Jagielloński, a także z Zalewem Wiślanym. Jego szlak jest bardzo interesujący z punktu widzenia przyrodniczego – przebiega przez Rezerwat przyrody Biała Góra, Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, rezerwat przyrody Las Łęgowy nad Nogatem oraz rezerwat przyrody Las Mątawski. Tereny nabrzeżne to żyzne obszary Żuław z dużą liczbą ptactwa wodnego i błotnego. Z punktu widzenia historycznego najbardziej znanym obiektem jest Zamek w Malborku, jeden z trzynastu obiektów z listy dziedzictwa UNESCO znajdujących się w Polsce. Na trasie znajdują się czynne śluzy Biała Góra, Szonowo, Rakowiec i Michałowo. Nieczynne obiekty hydrotechniczne to wrota na wejściu Kanału Jagiellońskiego oraz pozostałości po wrotach sztormowych na nieczynnym Kanale Panieńskim. Nogatem mogą bez problemu pływać niedoświadczeni kajakarze. Szerokie koryto rzeki umożliwia spływy kajakowe dużych grup zorganizowanych. Prąd na Nogacie jest minimalny, przez co można na nim pływać w obie strony i często zaglądać do naszej wypożyczalni…

 

 

Opis szlaku

0,2 Biała Góra – początek trasy.
3,2 Początek Kanału Uśnickiego (P).
3,8 Mątowski Bór (L) – rezerwat lasu pierwotnego.
6,2 Uśnice wieś (P).
8,2 Koniec Kanału Uśnickiego.
9,0 Pogorzała Wieś(L). Miejsce na biwak.
14,3 Śluza Szonowo.
15,5 Przedmieścia Malborka.
19,0 Zamek w Malborku. Miejsce przystanku na noc.
23,7 Śluza Rakowiec.
27,0 Sadowo Pierwsze wieś (L).
28,0 Janówka wieś (P).
32,3 Półmieście wieś (L).
38,3 Śluza Michałowo.
43,0 Wierciny wieś (L).
45,8 Jazowa wieś (P) – odpoczynek na noc.
50,0 Kępki wieś (L).
50,6 Kanał Jagielloński (P) – trasa alternatywna do Elbląga.
55,0 Kępa Rybacka wieś (P).
58,3 Rozwidlenie Kanał Cieplicówka (P), Nogat (L).
60,0 Kępiny Wielkie (P) Tu można zakończyć spływ, dalej już tylko…
62,0 Ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego.

Wyprawę można kontynuować, przedłużając spływ o dwa dni, płynąc Szkarpawą.

źródło: www.kajaki-sztum.pl

,

62 km

Dystans

2-3 dni

Czas Trwania

ok 3 km/h

Średnia prędkość

Polecamy:

Wypożyczalnia kajaków

Tel.: 605 13 87 97, 663 266 103
mail: info@kajaki-sztum.pl

 


Przebieg trasy

Biała Góra

Mątowski Bór

Malbork

Śluza Rakowiec

Śluza Michałowo

Jazowa

Kępki

Kanał Jagielloński


Atrakcje na Szlaku