Kościoły Katolicki i Ewangelicki

Gmina Mikołajki Pomorskie

 

Kościoły w Mikołajkach Pomorskich

 

Teren Mikołajek Pomorskich od dawien dawna jest obszarem, w którym spotykały się dwie narodowości i dwa wyznania. Polacy i Niemcy, katolicy i luteranie wspólnie tworzyli losy tej ciekawej miejscowości. Ich losy przenikały się a kultura splatała w jedną całość. W okresie dwudziestolecia międzywojennego doszło do tego, że wielu mieszkańców posługiwało się tzw. “gwarą sztumską” i nie przypisywało sobie żadnej narodowości. Nie dziwi zatem że w dzisiejszym krajobrazie Mikołajek Pomorskich mamy dwie świątynie. Jedną katolicka, druga wyznania ewangelicko-augsburskiego.
Neogotycka świątynia z czerwonej cegły, z charakterystyczną, górująca nad całością wieżą z dwuspadowym dachem. W ołtarzu zobaczymy obraz patrona, św. Antoniego, trzymającego w ramionach Dzieciątko Jezus. Uwagę warto zwrócić też na drewniana kazalnicę i mało spotykane organy o tzw. romantycznym brzmieniu z 1938 r. Wokół kościoła rozpościera się dawny teren cmentarny, gdzie pochowany jest ks. dr Feliks Schreiber, zasłużony społecznik z II poł. XIX w. Przy tej samej drodze, kilkaset metrów dalej znajdziemy świątynię ewangelicką. Również ceglana, w stylu neogotyku. poznamy ją po białej, strzelistej wieży oraz wspartej przyporami apsydzie.

 

Dokładnej daty powstania na terenie Mikołajek pierwszej parafii nie sposób wskazać. W średniowieczu mieszkali tu wolni Prusowie, a potem istniał folwark krzyżacki. Z odpisu dokumentu lokacyjnego wynika, że wieś założył wielki mistrz Zakonu Paul von Rusdorff 25 listopada 1438 r. Stał też niegdyś w Mikołajkach stał kościół, który uległ dewastacji w czasie wojen szwedzkich, Następny, który pojawił się pod koniec XVII wieku, również został zniszczony. Nowy kościół czyli obecną świątynie parafialną pw św. Antoniego Padewskiego zbudowano w 1896 roku. Ksiądz osiedlił sie przy nim cztery lata później, a w 1903 r. kościół konsekrowano.. Na początku XX w. mieszkańcy wyznania ewangelickiego, mimo że posiadali swoją świątynie, należeli do wspólnoty w Rodowie w 1910 roku. Obecnie na terenie Mikołajek funkcjonuje również parafia ewangelicko-­augsburska.

 

Dane adresowe

Powiat sztumski

82-433 Mikołajki Pomorskie