Kościół w Lubochowie

Gmina Stary Dzierzgoń

Kościół w Lubochowie

Kościół parafialny w Lubochowie został zbudowany z cegły i kamienia polnego w latach 1350-1375. Jeszcze w połowie XVI wieku urzędował tutaj proboszcz. Od 1584 roku, po przejęciu świątyni przez ewangelików, obie parafie obsługiwał jeden pastor, połączenie w sensie prawnym miało miejsce w roku 1635. W 1543 roku wizytatorzy ewangeliccy stwierdzili, że parafia obejmowała swoim zasięgiem 19 wsi wraz z Przezmarkiem – wówczas parafia należała do starostwa w Zalewie.


W XVII wieku kościół w Lubochowie przeszedł gruntowna renowację, co upamiętniono fundując dzwony

w roku 1694 i 1707.


Dane adresowe

Lubochowo

Gmina Stary Dzierzgoń

82-450A

CIEKAWOSTKA

Lubochowo zamieszkuje 524 osoby.