Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Starym Mieście

Gmina Stary Dzierzgoń

Kościół pw. św. Piotra i Pawła

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Starym Mieście stoi na terenie wsi o średniowiecznej metryce. Jej przywilej lokacyjny wydał w 1312 roku Günter von Arnstein, komtur Dzierzgonia. Z tą datą można zatem wiązać budowę kościoła. Stare Miasto będące przedtem osadą o nazwie “Rerdiz” prawdopodobnie zmieniło się wtedy w “Altstadt” (Stare Miasto). Nowa nazwa wzięła swe pochodzenie od lokalizacji wsi, na drodze z Dzierzgonia do Starego Dzierzgonia.


Dane dotyczące najdawniejszej historii kościoła podaje m.in. sprawozdanie Wünscha, który osadza najstarszy, staromiejski kościół w 1250 r. opisując go jako “drewniany, wystawiony około 1249 roku”. Miał on powstać przypuszczalnie w konsekwencji pokoju dzierzgońskiego z 1249 roku, po wojnie prusko – krzyżackiej. W każdym bądź razie zarówno wspomniany Wünsch jak i Walter Hubatsch określają go jako kościół krzyżacki, a więc katolicki.


Dane adresowe:

 Gmina Dzierzgoń
 Stare Miasto