O Nas

Stowarzyszenie skupiające branżę turystyczną, gastronomiczną i jednostki samorządu terytorialnego, powstałe w celu rozwoju promocji rekreacji i turystyki naszego regionu. Powiślańska Organizacja Turystyczna tworzy realną szansę na zbudowanie profesjonalnej i kompleksowej jednostki zajmującej się propagowaniem ziemi sztumskiej, jako miejsca niezwykle atrakcyjnego turystycznie.

O Organizacji

Misja

Powiślańska Organizacja Turystyczna to niezależny podmiot – stowarzyszenie, powołane w oparciu o ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z kwietnia 1999 roku przez: samorządy, branżę turystyczną oraz organizacje pozarządowe. Misją przewodnią POT jest przede wszystkim szeroko rozumiana promocja regionu, ale również rozwój gospodarczy, integracja społeczności lokalnej wokół lokalnych atrakcji turystycznych, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, a także ich promocja.

Stowarzyszenie Powiślańska Organizacja Turystyczna ma na celu zbudowanie profesjonalnej i kompleksowej jednostki zajmującej się propagowaniem ziemi sztumskiej, jako miejsca niezwykle atrakcyjnego turystycznie.

Pozostałe cele

=

Integracja środowisk samorządu terytorialnego , gospodarczego i zawodowego oraz osób ,instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym terenu gmin

=

Stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem “IT”

=

Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi

=

Stwarzanie warunków dla powstawania nowych produktów i atrakcji turystycznych

Zarząd i biuro

Zarząd

Przemysław Rakowski – Prezes Zarządu

Dagmara Buber-Bubrowiecka – Wiceprezes Zarządu

Paulina Przybysz – Skarbnik

Witold Cyranowicz –  Sekretarz

Jolanta von Pilachowska – Członek Zarządu

Jerzy Jakubowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Roman Kulpa

Maria Pałkowska

Czesław Oleksiak

Biuro i Administracja

Sztum

ul.Mickiewicza 31

p. Joanna Sawczuk

tel. 55 267 74 46

Dane formalne stowarzyszenia

Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

KRS: 0000219375

REGON: 220007836

NIP: 579-205-46-74

Bank: BS Sztum 76 8309 0000 0032 3284 2000 0010

 

 

Członkowie Organizacji

Stajnia Iskra

Pensjonat-Stadnina

Zajazd Ostoja

Przezmark

Pasieka Państwa Toporkiewicz

Dzierzgoń

Argoturystyka

Zakręty

Agroturystyka U Basi

Mikołajki Pomorskie

Agroturystyka Na Wzgórzu

Bukowo

Gospodarstwo Pasieczne Pan Twardowski

Lubochowo

Sztum i Ziemia Sztumska

Wystawa Muzealna