O Nas

Stowarzyszenie skupiające branżę turystyczną, gastronomiczną i jednostki samorządu terytorialnego, powstałe w celu rozwoju promocji rekreacji i turystyki naszego regionu. Powiślańska Organizacja Turystyczna tworzy realną szansę na zbudowanie profesjonalnej i kompleksowej jednostki zajmującej się propagowaniem ziemi sztumskiej, jako miejsca niezwykle atrakcyjnego turystycznie.

O Organizacji

Misja

Powiślańska Organizacja Turystyczna to niezależny podmiot – stowarzyszenie, powołane w oparciu o ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z kwietnia 1999 roku przez: samorządy, branżę turystyczną oraz organizacje pozarządowe. Misją przewodnią POT jest przede wszystkim szeroko rozumiana promocja regionu, ale również rozwój gospodarczy, integracja społeczności lokalnej wokół lokalnych atrakcji turystycznych, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, a także ich promocja.

Stowarzyszenie Powiślańska Organizacja Turystyczna ma na celu zbudowanie profesjonalnej i kompleksowej jednostki zajmującej się propagowaniem ziemi sztumskiej, jako miejsca niezwykle atrakcyjnego turystycznie.

Pozostałe cele

=

KREOWANIE I UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU GMIN WCHODZACYCH W SKŁAD STOWARZYSZENIA
JAKO REGIONU ATRAKCYJNEGO TURYSTYCZNIE W KRAJU I ZA GRANICA,

=

INTEGRACJA ŚRODOWISK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, GOSPODARCZEGO I ZAWODOWEGO
ORAZ OSÓB, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM TURYSTYCZNYM TERENU
GMIN

=

STWORZENIE REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ WŁACZENIE GO W
KRAJOWE ZARZĄDZENIE SYSTEMEM “IT”

=

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI TURYSTYCZNYMI

=

INICJOWANIE, OPINIOWANIE I WSPOMAGANIE PLANÓW ROZWOJU I MODERNIZACJI
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

=

KOORDYNACJA DZIAŁAN PROMOCYJNYCH PODEJMOWANYCH W GMINACH

=

STWORZENIE PLATFORMY WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH TURYSTYKI Z WŁADZAMI
REGIONALNYMI I KRAJOWYMI

=

PROPAGOWANIE I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

=

STWARZANIE WARUNKÓW DLA POWSTAWANIA NOWYCH PRODUKTÓW I ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH

=

STANDARYZACJA USŁUG TURYSTYCZNYCH

=

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I KONFERENCJI

=

STWARZANIE WARUNKÓW DO POWSTAWANIA I PROMOWANIA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W
GMINACH

=

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ, Z POT I PROT,Z
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ NA ROZWÓJ TURYSTYKI,

=

PROMOWANIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH I KULTUROWYCH NA TERENIE GMIN

=

PODEJMOWANIE INNYCH ZADAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI TURYSTYKI GMIN

Zarząd i biuro

Zarząd

Przemysław Rakowski – Prezes Stowarzyszenia

Tomasz Rychlewski – Zastępca Prezesa

Jolanta von Pilachowska – Sekretarz

Dagmara Buber-Bubrowiecka – Skarbnik

Artur Raczkowski – Członek Zarządu

Bogdan Toporkiewicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Roman Kulpa

Zbigniew Zwolenkiewicz

Witold Cyranowicz

Biuro i Administracja

Sztum

ul.Mickiewicza 31

EDUKACJA@POWIATSZTUMSKI.PL

Dane formalne stowarzyszenia

Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

KRS: 0000219375

REGON: 220007836

NIP: 579-205-46-74

Bank: BS Sztum 76 8309 0000 0032 3284 2000 0010

 

 

Członkowie Organizacji

Stajnia Iskra

Pensjonat-Stadnina

Zajazd Ostoja

Przezmark

Pasieka Państwa Toporkiewicz

Dzierzgoń

Argoturystyka

Zakręty

Agroturystyka U Basi

Mikołajki Pomorskie

Agroturystyka Na Wzgórzu

Bukowo

Gospodarstwo Pasieczne Pan Twardowski

Lubochowo

Sztum i Ziemia Sztumska

Wystawa Muzealna